بازی مونت اند بلید بنر لرد

بازی مونت اند بلید بنر لرد

بازی مونت بلادیکی بودن برنامه نویس بازی انفجار monti و بازی انفجار باعث شده که این بازی ها شباهت زیادی به هم داشته باشد. این شباهت تنها در ظاهر نمی باشد و حتی شما در نحوه بازی مونتی هم می توانید این

read more